Home / THÔNG TIN NỘI BỘ

THÔNG TIN NỘI BỘ

Powerpoint hướng dẫn soạn giáo án điện tử chuyên nghiệp

Powerpoint hướng dẫn soạn giáo án điện tử chuyên nghiệp Dưới đây là powerpoint hướng dẫn soạn giáo án điện tử chuyên nghiệp. Các thầy cô copy link dẫn paste vào thanh địa chỉ để xem hoặc tải về Xin chân thành cám ơn! https://drive.google.com/file/d/0B_rkel6mj8v8dVlRVXdZOXlYS0NSc3VjZWh1Q2J6b3R5OVhF/view?usp=sharing

Xem chi tiết

Danh sách nhân sự Hương Vân

Danh sách nhân sự Hương Vân Các thầy cô copy link dưới đây và paste vào thanh địa chỉ  dẫn đến google drive để lấy thông tin nhân sự của trung tâm phục vụ cho công việc https://drive.google.com/file/d/0B_rkel6mj8v8eEdDQ2llaXhrc3c/view?usp=sharing

Xem chi tiết